Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande, Österbotten i siffror

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Österbotten i siffror som Österbottens förbund upprätthåller. Tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten http://www.osterbottenisiffror och har upprättats 21.09.2020.

Verktyget Wave har använts för att analysera webbplatsens tekniska tillgänglighet. Vi har bedömt tjänstens tillgänglighet själva.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen innehåller gamla bilagor som har gjorts med kontorsprogram och som innehåller grafik som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Det viktigaste innehållet i bilagorna finns också i textform. Till en del av bilagorna finns fullständiga textversioner. Tillgängligheten hos webbinnehållet och bilagorna förbättras då webbplatsen uppdateras. Vi hänvisar till oproportionell börda då det gäller att korrigera bristerna eftersom webbplatsen kommer att uppdateras senast i juni 2021.

Nedan finns en lista över tillgänglighetsproblem som vi hittills har identifierat.

Möjlig att uppfatta och begriplig: Tillgängligheten hos filer skapade med kontorsprogram

I bilagorna kan följande brister i tillgängligheten förekomma:

1.1.1 Innehåll som inte är text:

Alt-texter för bilder och i grafik saknas.

1.3.2 Meningsfull ordning:

Läsordningen och dokumentets strukturkoder har inte fastställts. Navigeringshjälpmedel (länkar, bokmärken, rubriker, tabbordning) kan saknas.  

3.1.2 Språk för del av sida:

Dokumentets språk har nödvändigtvis inte angetts. Dokumenten kan vara tvåspråkiga.

Behöver du innehåll i en tillgänglig form?

Du kan be om information i dokumenten i tillgänglig form. Vänd dig till webbplatsens kontaktpersoner.

Upptäckte du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda dem

Ge tillgänglighetsrespons via det här formuläret

Du kan också ge tillgänglighetsrespons via

E-post: info@obotnia.fi

Telefon: 06 320 6500

Tillsynsmyndighet

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighe(at)rfv.fi

Telefonnummer, växeln 0295 016 000

 

Uppdaterat 21.09.2020, klockan 15.06, Petra Fager.