Orkestrar

Finlands symfoniorkestrar rf (SUOSIO) tar årligen fram statistik om sina medlemsorkestrars verksamhet och ekonomi för undervisnings- och kulturministeriet, Statistikcentralen, den kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore och Kommunförbundet samt på begäran också för andra aktörer. Statistiken baseras på uppgifter som medlemsorkestrarna har lämnat.

Statistiken finns samlad i Finlands symfoniorkestrar rf:s årsberättelser (på finska), som kan läsas på föreningens webbplats. Där finns också de forskningsrapporter (på finska) som föreningen har låtit göra.

Uppdaterat 13.08.2019, klockan 09.26, Irina Nori.