Befolkningsprognos
  • Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos 2021 kommer folkmängden i Österbotten att minska under de kommande decennierna.
  • Invånarantalet förväntas öka i endast fyra kommuner: i Larsmo, Pedersöre, Kaskö och Närpes.
  • Ändå går det förhållandevis bra för Österbotten: i en jämförelse mellan landskapen ligger Österbotten på sjätte plats.
  • Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer i arbetsför ålder i förhållande till antalet barn och åldringar, försämras också i Österbotten, men inte lika mycket som annanstans i Finland. Variation mellan kommunerna i Österbotten är ändå stor.

Dokument

Befolkningsprognos Österbotten 2021-2040

Befolkningsprognos-Osterbotten-2021-2040.pdf | pdf | 253 KB | Senast ändrad: 13.01.2022 08:39:55

Uppdaterat 13.01.2022, klockan 08.40, Irina Nori.