Befolkningsprognos
  • Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos (år 2019) kommer folkmängden i Österbotten att minska under de kommande decennierna.
  • Invånarantalet förväntas öka i endast tre kommuner: i Larsmo, Vasa och Närpes.
  • Ändå går det förhållandevis bra för Österbotten: i en jämförelse mellan landskapen ligger Österbotten på sjätte plats.
  • Av de ekonomiska regionerna är läget bäst i Vasaregionen, där invånarantalet förväntas minska bara en aning.
  • Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet personer i arbetsför ålder i förhållande till antalet barn och åldringar, försämras också i Österbotten, men inte lika mycket som annanstans i Finland. Variation mellan kommunerna i Österbotten är ändå stor.

Dokument

Befolkningsprognos 2019_diagram

Befolkningsprognos-2019-diagram.pptx | pptx | 1,8 MB | Senast ändrad: 13.12.2019 15:25:42

Uppdaterat 13.12.2019, klockan 15.26, Irina Nori.