Museer

Museiverket har sedan år 2007 samlat in statistisk information on ekonomin, personalen och verksamheten vid yrkesmässigt skötta museer. Statistiken publiceras på Museotilasto.fi både i pdf-format och tabellerna också i Excel. Med hjälp av sökfunktionen kan du dessutom göra egna anpassade sökningar och jämförelser.

EGMUS, The European Group on Museum Statistics, samlar in uppgifter om europeiska museer och harmoniserar informationen till jämförbar statistik.

kyla

Uppdaterat 14.09.2015, klockan 14.40, .