Undersökningar om relationen till kultur

I början av år 2015 fick sammanlagt 1 079 personer svara på frågor om bl.a. användningen av kulturservice och kulturutbudets inverkan på boendetrivseln och ortens attraktivitet. Undersökningen gjordes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Akavas Specialorganisationer rf. De som svarade var 15–74 år och bosatta på det finländska fastlandet.

En klar majoritet (71 %) ansåg att kultur är en medborgerlig basservice. Största delen tyckte att kulturen är ett bra sätt att öka turismen och att kulturutbudet får invånarna att må bättre och bidrar till att locka nya invånare till orten. De flesta ansåg också att det är ganska klart att kommunen ska sköta kulturen och understöda invånarnas kulturella aktiviteter. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är i snitt 2,9 procentenheter.

Hösten 2013 kartlades finländarnas relation till konst och kultur genom en ovanligt omfattande enkätundersökning som Finska Kulturfonden lät göra. Majoriteten ansåg att konstens uppgift inte är att generera ekonomiskt mervärde, utan kultur ska understödas med skattemedel så att alla kan ta del av den oberoende av sin ekonomiska situation.

Ett urval på 8 000 intervjuade gjorde det möjligt att undersöka skillnader mellan landskapen, men skillnaderna var ytterst få. Vilket landskap man är bosatt i har ingen nämndvärd inverkan på inställningen till kultur. Utbildnings- och åldersstrukturen i landskapet ser ut att ha större inverkan.

Eftersom verksamhetsområdet för Finska Kulturfondens Södra Österbottens regionalfond omfattar både Södra Österbotten och Österbotten slogs svaren från de två landskapen ihop.

Enkätresultaten:

Akavas Specialorganisationer rf:s valforskning 2015 (på finska)

Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013. Suomen kulttuurirahaston sivusto (på finska)

Pressmeddelande, Södra Österbotten 2013 (på finska, pdf)

Finländarnas åsikter om kultur 2013, Södra Österbotten (på finska, pdf)

Finländarnas åsikter om kultur 2013, alla regionala fonder (på finska, excel)

Uppdaterat 16.09.2015, klockan 11.51, .