Regionekonomi

Här presenteras Österbottens regionekonomis struktur och utveckling. Dessutom

Ekonomiska situationen i Österbottens kommuner: Granskaforvaltningen.fi

Statistik och utredningar

Regionalräkenskaper >>
Statistikcentralen

Alueelliset suhdannebarometrit >> (på finska)
Finlands Näringsliv EK

Regionala utvecklingsutsikter >>
Arbets- och näringsministeriet

Business Panel >> 
Österbottens handelskammare

Pk-yritysbarometri >> (på finska)
Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera

Uppdaterat 09.09.2021, klockan 13.04, Irina Nori.