Ge respons

Här kan du kommentera statistikportalen. Du kan också skicka till oss frågor kring statistik och prognostisering. Om du vill bli kontaktad, ange även e-postadress eller telefonnummer.

Du kan också ge dina kommentarer direkt till Österbottens förbund, som upprätthåller statistikportalen. Kontaktperson är Irina Nori, fornamn.efternamn@botnia.fi, tfn 044 320 0644.

Alla kommentarer och förslag är varmt välkomna!

Dina uppgifter (inte obligatoriska)

Tack för din respons!

Uppdaterat 01.02.2017, klockan 11.44, Harriet Skog-Mandell.