Produktion
  • I Österbotten är bruttonationalprodukten per invånare 40 229 euro, den tredje högsta bland landskapen.
  • På 2010-talet har Österbotten haft den långsammaste utvecklingen av förädlingsvärdet bland landskapen. År 2010–2018 ökade förädlingsvärdet i Österbotten endast 10,1 % medan det i hela landet ökade 22,4 %.
  • Jakobstadsregionen och Sydösterbotten har på 2010-talet växt snabbast av de ekonomiska regionerna i Österbotten.
  • Österbotten är det mest industridominerade landskapet i Finland.
  • De viktigaste branscherna inom det energiteknologiska klustret (maskiner och apparater, el och basmetall) står för hälften av förädlingsvärdet inom industrin i Österbotten.

Dokument

Produktion 2018-2019

Produktion-2018-2019.pdf | pdf | 631 KB | Senast ändrad: 15.02.2021 15:11:07

Uppdaterat 15.02.2021, klockan 15.15, Irina Nori.