Produktion
  • År 2021 var bruttonationalprodukten i Österbotten 7 867 miljoner euro.
  • År 2021 var bruttonationalprodukten per invånare i Österbotten 44 715euro, den andra högsta bland landskapen.
  • År 2018–2022 ökade förädlingsvärdet i Österbotten 16,2 % medan det i hela landet ökade 16,1 %.
  • Under 2022 var dock tillväxten i förädlingsvärdet långsammare än genomsnittet. Förädlingsvärdet ökade i Österbotten 5,4 % medan det i hela landet ökade 7,4 %.
  • Av de ekonomiska regionerna i Österbotten har Vasaregionen den högsta BNP per capita (45 595 euro 2021).
  • Av de ekonomiska regionerna i Österbotten ökade förädlingsvärdet mest i Sydösterbotten år 2017–2021 (20,1 %).
  • Näringslivet i Österbotten är samtidigt både diversifierat (mångsidigt) och mycket specialiserat.
  • Jämfört med näringsstrukturen i hela landet är produktionen fokuserad på i synnerhet industri och primärproduktion. I en jämförelse mellan landskapen är industrins andel av värdeökningen klart störst i Österbotten medan de privata tjänsternas andel är lägst.
  • De viktigaste branscherna inom det energiteknologiska klustret (maskiner och apparater, el och basmetall) står för nästan hälften av förädlingsvärdet inom industrin i Österbotten.

 

 

Närmare uppgifter:
Österbottens förbund
Irina Nori
fornamn.efternamn@obotnia.fi
tfn 044 032 0644

Uppdaterat 12.12.2023, klockan 16.40, Irina Nori.