Konjunkturöversikt
  • I Österbotten har coronapandemin gått hårt åt framför allt industrin och övriga tjänster.
  • Däremot har byggsektorn haft stark tillväxt.
  • Överlag har företagen i Österbotten ändå klarat sig aningen bättre än riksgenomsnittet.
  • Vid årsskiftet 2021 var företagens omsättning i alla ekonomiska regioner på uppgång.

Dokument

Konjunkturoversikt november 2021

Konjunkturoversikt-november-2021.pdf | pdf | 205 KB | Senast ändrad: 24.01.2022 16:33:31

Uppdaterat 23.02.2022, klockan 08.39, Irina Nori.