Konjunkturöversikt
  • Omsättningen för företagen i Österbotten blev negativ mot slutet av 2023. Antalet anställda var dock fortfarande positivt under det tredje kvartalet.
  • Vändningen syntes först inom byggbranschen och mot slutet av året även inom tjänster och industri. Trenden för exportomsättningen inom tillverkningsindustrin vände nedåt i början av 2023.
  • Bland de industribranscher som omfattas var det bara livsmedelsindustrin som växte under alla kvartal (7,9% på årsbasis). Tillverkningen av elektriska apparater växte också snabbt på årsbasis (16,5 %), men omsättningen vände nedåt under det sista kvartalet. Omsättningen inom tillverkning av andra maskiner och apparater samt metallprodukter minskade på årsbasis (-4,6% respektive -7,6%).
  • Av de ekonomiska regionerna i Österbotten var det endast i Jakobstadsregionen där företagens omsättning fortsatte att öka under det tredje kvartalet 2023. I de övriga regionerna började nedgången redan under det andra kvartalet.

 

 

Begrepp och definitioner

Omsättning >>
Trend >>

Mer information

Österbottens förbund
Irina Nori
fornamn.efternamn@obotnia.fi
tfn 044 032 0644

Uppdaterat 11.04.2024, klockan 14.23, Irina Nori.