Konjunkturöversikt
  • Coronapandemin har i Österbotten drabbat särskilt övriga tjänster och industrin.
  • Omsättningen har sjunkit mer i Jakobstadsregionen än i de övriga ekonomiska regionerna.
  • I det stora hela har företagen i Österbotten dock klarat sig bättre än genomsnittet för hela landet.

 

Dokument

Konjunkturoversikt februari 2021 Figurer

Konjunkturoversikt-februari-2021-Figurer.pdf | pdf | 670 KB | Senast ändrad: 18.02.2021 14:20:49

Uppdaterat 18.02.2021, klockan 15.43, Irina Nori.