Landskapet Österbotten

Landskapet Österbotten består av 14 kommuner och tre ekonomiska regioner.

I Österbotten är invånarantalet ungefär 176 000. Landskapets centralort är Vasa med ca 67 000 invånare. Den minsta kommunen är Kaskö med endast drygt 1 300 invånare.

Ungefär 50 procent av invånarna i landskapet har svenska som modersmål. En av de kommunerna – Laihela – är emellertid helt finskspråkig. I Österbotten finns samtidigt en av världens mest svenskspråkiga kommuner, Korsnäs, där andelen svenskspråkiga överstiger 90 procent.


Tabeller

Arealuppgifter kommunvis 1.1.2015 (pdf)

 

Uppdaterat 09.09.2021, klockan 13.11, Irina Nori.