Befolkning

Uppföljningen av befolkningens mängd och struktur stöder beslutsfattandet i samhället. Med hjälp av befolkningsstrukturen kan man dra slutsatser bl.a. om hurudana utbildnings- eller social- och hälsovårdstjänster som behövs i regionen. För att främja regionens konkurrenskraft är det väsentligt att säkerställa ett tillräckligt utbud av arbetsför befolkning. Med hjälp av befolkningsprognostisering får man en bild av hur befolkningens mängd och struktur utvecklas i framtiden.

Statistik och utredningar

Statistik över befolkning >>
Statistikcentralen

Uppdaterat 09.09.2021, klockan 13.07, Irina Nori.