Befolkningsstruktur
 • I slutet av år 2021 bodde 176 041 personer i Österbotten.
  • Män 50,6 %
  • Kvinnor 49,4 %
  • Svenskspråkiga 50,6 %
  • Finskspråkiga 41,5 %
  • Övriga språk 7,8 %
 • Ett särdrag i fråga om befolkningsstrukturen är den jämnstarka tvåspråkigheten och flerspråkigheten. Förutom svenska och finska talas det över 100 andra språk i Österbotten.
 • Av kommunerna i Österbotten är andelen personer med främmande språk störst i Närpes (18,3 %) och minst i Laihela (1,7 %). 
 • Endast Nyland, Åland och Egentliga Finland har större andel personer med främmande språk än Österbotten.
 • Befolkningen med med främmande språk har nästan fördubblats i Österbotten under 2010-talet.
 • Befolkningens åldersstruktur är för närvarande något svagare i Österbotten än i landet i genomsnitt. I en jämförelse mellan landskapen ligger försörjningskvoten på en genomsnittsnivå.
 • Särskilt ogynnsam är åldersstrukturen i Sydösterbotten. När det gäller försörjningskvot är skillnaderna mellan kommunerna stora.

Uppdaterat 28.11.2022, klockan 15.34, Irina Nori.