Befolkningsstruktur
 • Storkyro blev en del av landskapet Södra Österbotten 31.12.2020, vilket minskade folkmängden i Österbotten med ca 4 600 personer. I siffrorna på den här sidan är Storkyros befolkning inte medräknad.
 • I slutet av år 2020 bodde 175 816 personer i Österbotten.
  • Män 50,5 %
  • Kvinnor 49,5 %
  • Svenskspråkiga 50,7 %
  • Finskspråkiga 41,9 %
  • Övriga språk 7,5 %
 • Ett särdrag i fråga om befolkningsstrukturen är den jämnstarka tvåspråkigheten och flerspråkigheten. Förutom svenska och finska talas det över 100 andra språk i Österbotten.
 • Av kommunerna i Österbotten är andelen personer med främmande språk störst i Närpes (17,2 %) och minst i Laihela (1,7 %). 
 • Endast Nyland och Åland har större andel personer med utländsk bakgrund än Österbotten.
 • Befolkningen med utländsk bakgrund har fyrdubblats i Österbotten under 2000-talet.
 • Befolkningens åldersstruktur är för närvarande något svagare i Österbotten än i landet i genomsnitt. I en jämförelse mellan landskapen ligger försörjningskvoten på en genomsnittsnivå.
 • Särskilt ogynnsam är åldersstrukturen i Sydösterbotten. När det gäller försörjningskvot är skillnaderna mellan kommunerna stora.

Dokument

Befolkningsstruktur 2020_Figurer

Befolkningsstruktur-2020-Figurer.pdf | pdf | 644 KB | Senast ändrad: 01.04.2021 10:19:14

Befolkning efter ålder i kommunerna i Österbotten 2020_tabell

Befolkning-efter-alder-i-kommunerna-i-Osterbotten-2020-tabell.pdf | pdf | 143 KB | Senast ändrad: 01.04.2021 10:19:19

Befolkning efter språk i kommunerna i Österbotten 2020_tabell

Befolkning-efter-sprak-i-kommunerna-i-Osterbotten-2020-tabell.pdf | pdf | 145 KB | Senast ändrad: 01.04.2021 10:19:23

Uppdaterat 09.08.2022, klockan 11.17, Irina Nori.