Företag
  • Den största sektorn i Österbotten, både när det gäller antalet anställda och omsättning, är tillverkningsindustrin. Mer än en tredjedel av företagens personal i Österbotten arbetar inom industrin. Industrins andel ligger klart över riksgenomsnittet.
  • Däremot finns det största antalet företagens arbetsställen inom primärproduktionen.
  • Mellan 2015 och 2021 har antalet anställda i företagen minskat med 2 565 årsverken, trots att omsättningen har ökat med 27,3 % under samma period.
  • Antalet anställda har minskat särskilt inom handel, primärproduktion samt hotell och restaurang. Förmodligen återspeglas effekterna av coronapandemin fortfarande i siffrorna för 2021.
  • Nästan än hälften av industriomsättningen i Österbotten genereras inom det energiteknologiska klustrets viktigaste branscher (maskiner och apparater, el och basmetall). Livsmedelssektorn har också ökat sin betydelse som arbetsgivare
  • Företagen inom det energiteknologiska klustret står också för nästan hälften av omsättningen inom den österbottniska industrisektorn. Andra viktiga branscher är skogsindustrin och livsmedelsbranschen.
  • Vid en jämförelse mellan landskapen är industriföretagens förädlingsvärde per invånare högst i Österbotten. Industriföretagens produktivitet är dock klart under genomsnittet.
  • År 2021 ökade produktiviteten i de österbottniska företagen markant då förädlingsvärdet ökade kraftigt, men nedgången i antalet årsverken, som började under coronapandemin, fortsatte.
  • År 2021 var exportandelen av omsättningen för industriföretag i Österbotten 67,9 %, vilket är den fjärde högsta bland regionerna.

 

 

 

 

Mer information

Österbottens förbund
Irina Nori
fornamn.efternamn@obotnia.fi
tfn 044 032 0644

Uppdaterat 18.09.2023, klockan 14.50, Irina Nori.