Företag
  • Den största sektorn i Österbotten, både när det gäller antalet anställda och omsättning, är industrin. Mer än en tredjedel av företagens personal i Österbotten arbetar inom industrin. Industrins andel ligger klart över riksgenomsnittet.
  • Nästan hälften av industripersonalen i Österbotten arbetar inom nyckelbranscherna i energiteknologiklustret (maskiner och apparater, el och basmetall). Livsmedelssektorn har också ökat sin betydelse som arbetsgivare.
  • Företagen inom det energiteknologiska klustret står också för nästan hälften av omsättningen inom den österbottniska industrisektorn. Andra viktiga branscher är skogsindustrin och livsmedelsbranschen.
  • Vid en jämförelse mellan landskapen är industriföretagens förädlingsvärde per invånare högst i Österbotten. Industriföretagens produktivitet är dock klart under genomsnittet.
  • År 2021 var exportandelen av omsättningen för industriföretag i Österbotten 67,9 % , vilket är den fjärde högsta bland regionerna.

 

 

 

Mer information

Österbottens förbund
Irina Nori
fornamn.efternamn@obotnia.fi
tfn 044 032 0644

Uppdaterat 04.04.2024, klockan 17.11, Irina Nori.