Företag
  • Sydösterbotten är den företagsammaste ekonomiska regionen i Österbotten.
  • Antalet företagsarbetsställen inom jord- och skogsbruk är i nationell jämförelse högt i Österbotten.
  • Över en tredjedel av de företagsanställda i Österbotten är sysselsatta inom industrin. Industrins andel ligger klart över riksgenomsnittet.
  • Mer än hälften av industriomsättningen i Österbotten genereras inom det energiteknologiska klustrets viktigaste branscher (maskiner och apparater, el och basmetall).
  • Vid en jämförelse mellan landskapen är industriföretagens förädlingsvärde per invånare högst i Österbotten.

Dokument

Foretag 2019_Figurer

Foretag-2019-Figurer.pdf | pdf | 666 KB | Senast ändrad: 29.03.2021 16:26:48

Uppdaterat 01.04.2021, klockan 16.49, Irina Nori.