Forskning och utveckling
  • I Österbotten är FoU-utgifter som andel av BNP 3,3 % (fjärde störst bland landskapen), hela landet 2,8 %.
  • I Österbotten är företagens FoU-utgifter per invånare tredje störst bland landskapen. 
  • I Österbotten har företagens FoU-utgifter mer än fördubblats på 2000-talet. År 2019 var företagens FoU-utgifter i Österbotten 224,8 milj. €.
  • Vasaregionen står för 90 % och Jakobstads-regionen för 9 % av företagens FoU-utgifter i Österbotten
  • Vid en jämförelse mellan ekonomiska regioner satsar företagen i Vasaregionen andra mest per capita på FoU.
  • I Österbotten går en större andel än genomsnittet för Tekes FoU-finansiering till stora företag.


Dokument

FoU 2020_Figurer

FoU-2020-Figurer.pdf | pdf | 689 KB | Senast ändrad: 29.06.2021 14:38:00

Uppdaterat 29.06.2021, klockan 14.38, Irina Nori.