Indikatorer

Indikatorer för uppföljning och utvärdering av kommunernas kulturpolitik

År 2009 inleddes på initiativ av Finlands Kommunförbund och kulturdirektörerna i kommunerna ett utvecklingsprojekt för uppföljning och utvärdering av kulturpolitiken. Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore valdes att genomföra projektet. I projektet deltog 21 städer: Esbo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Raumo, Rovaniemi, Salo, S:t Michel, Seinäjoki, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Vanda, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Projektets första fas resulterade i en förhandsutredning (Saukkonen och Herranen 2009). Utredningen fokuserade på aktuella förfaranden för uppföljning, styrning och utvärdering av kulturverksamheten, på befintligt faktamaterial och på städernas erfarenheter av förfarandena.

Indikatorrapport 2011

I det fortsättningsprojekt som följde efter förhandsutredningen utarbetades en uppsättning indikatorer som var lämplig för alla, noga definierad och standardiserad och utgående från vilken varje stad kan ta fram kompletterande indikatorer som baserar sig på den egna situationen och utgångspunkten. Uppsättningen omfattar sammanlagt 45 indikatorer grupperade under 16 rubriker.

Sari Karttunen (2011): Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta (på finska)

Indikatorrapport 2013

Arbetet med att precisera definitioner och begrepp fortsatte åren 2012 och 2013. Den nyaste rapporten är i första hand avsedd att vara ett underlag och ett verktyg för testning av indikatorer och för utvecklingsarbete i kommunerna. För utvecklingen och testningen valdes fem verksamhetsområden och för uppföljningen av dem 15 indikatorer. Verksamhetsområdena är: kulturlokaler, kulturbidrag, kulturevenemang, kulturverksamhet för barn och unga samt tillämpad användning av konst och kultur.

Ruusuvirta Minna, Saukkonen Pasi & Karttunen Sari (2013):Tuumasta toimeen - välineitä kulttuuripolitiikan seurantaan ja arviointiin (pdf, på finska)

Uppdaterat 03.04.2018, klockan 10.34, Irina Nori.