Dans och teater

Informationscentret för dans sammanställer statistik över professionella dansuppträdanden i Finland, antalet sålda biljetter, totalt åskådarantal och uruppföranden. Statistiken omfattar inte uppträdanden av dansare eller dansgrupper i multikonstnärliga produktioner eller av elever på dansskolor. Inte heller ingår koreografier för tv eller film.

Teaterinfo Finland TINFO samlar in uppgifter om repertoarer, besökare, personal och ekonomi för professionella teatrar och dansgrupper som omfattas av teater- och orkesterlagen. I mån av möjlighet samlar TINFO också in uppgifter från grupper som inte omfattas av lagen. Statistiken finns på TINFOs webbplats.

Statistik över amatörteatrar har TINFO från åren 2008, 2009 och 2010. Nästa treåriga statistikperiod för amatörteatrar gäller åren 2014, 2015 och 2016.

sirkus

Uppdaterat 16.09.2015, klockan 11.22, .