Arbetskraft
  • Antalet personer i arbetsför ålder väntas sjunka snabbare i Österbotten än i hela landet. Behovet av kompetent arbetskraft – från övriga Finland och från utlandet – är akut.
  • Under 2010–2018 minskade antalet arbetsplatser i Österbotten med 0,2 %. Nya arbetsplatser uppstod inom industri, byggverksamhet och privata tjänster (Statistikcentralens definition på arbetsplats).
  • Av de ekonomiska regionerna ökade antalet arbetsplatser endast i Jakobstadsregionen, där arbetsplatser uppstod speciellt inom byggverksamhet och industri.
  • Nästan hälften av alla arbetsplatser i Österbotten finns i Vasa.
  • I Jakobstad, Vasa, Närpes, Kaskö och Nykarleby finns det fler arbetsplatser än sysselsatta.

Dokument

Arbetskraft 2019_Figurer

Arbetskraft-2019-Figurer.pdf | pdf | 640 KB | Senast ändrad: 30.03.2021 11:41:58

Uppdaterat 01.04.2021, klockan 16.51, Irina Nori.