Arbetskraft och sysselsättning
  • Arbetskraften har fortsatt att öka under 2000-talet i alla regioner utom i Sydösterbotten.
  • Antalet personer i arbetsför ålder väntas sjunka snabbare i Österbotten än i hela landet. Behovet av kompetent arbetskraft från övriga Finland och från utlandet är akut.
  • Arbetslöshetsgraden i Österbotten är den bästa i Finland, 4,3 % (hela landet 7,2 %).
  • Sysselsättningsgraden i Österbotten är den andra bästa i Finland, 79,6 % (hela landet 73,6 %).
  • Antalet pendlare i Österbotten har ökat med nästan 10 000 under 2000-talet. Samtidigt har antalet personer som bor och arbetar i Österbotten minskat med över 3 000.
  • Utbildningsnivån hos dem som pendlar till Österbotten har stigit markant. År 2022 fanns det 1651 fler högutbildade pendlare än 2015.
  • Antalet sysselsatta med finländsk bakgrund har minskat med ca 2 500 personer under 2010- och 2020-talen, medan antalet sysselsatta med utländsk bakgrund har ökat med ca 4 000 personer.Arbetskraften har fortsatt att öka under 2000-talet i alla regioner utom i Sydösterbotten.
  • Den månatliga sysselsättningsrapporten som publiceras av NTM-centralen i Österbotten finns på https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?ely=07&lang=sv.

 

 

Begrepp och definitioner

Befolkning i arbetsför ålder >>
Sysselsatt >>
Relativt arbetslöshetstal >>
Relativt sysselsättningstal >>
Befolkningsprognos >>

Mer information

Österbottens förbund
Irina Nori
fornamn.efternamn@obotnia.fi
tfn 044 032 0644

Uppdaterat 11.04.2024, klockan 13.08, Irina Nori.