Länkar

Utvecklingsorganisationer i Österbotten

Österbottens förbund
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Österbottens handelskammare
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK
Näringscentralen Concordia (Jakobstadsregionen)
Ab Företagshuset Dynamo (Sydösterbotten)
Kristinestads näringslivscentral
Merinova
SoNet Botnia

Högskolor och forskningsinstitut i Österbotten

Vasa universitet
Åbo Akademi i Vasa
Svenska handelshögskolan
Juridiska utbildningen i Vasa, Helsingfors universitet
Västra Finlands designcentrum MUOVA
Vasa yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Novia
Levón-institutet
Technobothnia
Vasa energiinstitut

Prognostiseringssidor

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, prognostisering
Vasa stads statistiksidor
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry
Nationellt framsynssamarbete
Opetusministeriön ennakointihankkeet
Europeiska komissionens prognostiseringssidor
Foresight.fi

Forskningsinstitut

Näringslivets forskningsinstitut (ETLA)
Pellervo ekonomiska forskningsinstitut (PTT)
Löntagarnas forskningsinstitut (PT)
Finlands bank
Jubileumsfonden för Finlands självständighet (SITRA)
Näringslivets Delegation (EVA)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 
Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (TEKES)
VTT
Finlands Kommunförbund
Institutet för hälsa och välfärd
Institutet för hälsa och välfärd Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus
Riksdagens framtidsutskott

Statistik

Statistikcentralen
Findikator
Statistikproducenter och -utgivare av Finlands officiella statistik (SVT)
Eurostat

Uppdaterat 29.06.2020, klockan 16.44, Marie Sjölind.