Befolkningsförändringar
  • Storkyro blev en del av landskapet Södra Österbotten 31.12.2020, vilket minskade folkmängden i Österbotten med ca 4 600 personer. I siffrorna på den här sidan är Storkyros befolkning inte medräknad.
  • Folkmängden i Österbotten har ökat med ca 7 700 personer under 2000-talet.
  • Sedan år 2016 har befolkningsutvecklingen ändå varit klart svagare än tidigare, speciellt på grund av ett allt större inflyttningsunderskott i fråga om flyttning inom landet och en allt långsammare naturlig befolkningstillväxt och en lägre nativitet.


Dokument

Befolkningsforandringar 2020_Figurer

Befolkningsforandringar-2020-Figurer.pdf | pdf | 646 KB | Senast ändrad: 29.06.2021 11:53:10

Befolkningsforandringar_kommuner_2018_tabell

Befolkningsforandringar-kommuner-2018-tabell.pdf | pdf | 128 KB | Senast ändrad: 29.06.2021 11:53:15

Uppdaterat 29.06.2021, klockan 11.53, Irina Nori.