Arbetsplatser
  • Den österbottniska arbetsmarknaden har återhämtat sig väl från coronapandemin. Antalet arbetsplatser ökade med cirka 1 300 mellan 2019 och 2022.
  • Tillväxten har varit särskilt stark inom tillverkning, privata tjänster samt social- och hälsovårdstjänster.
  • Avtalet arbetsplatser har vuxit särskilt starkt under de senaste åren i Vasaregionen, som för första gången har överskridit sin nivå före finanskrisen.
  • Nästan en fjärdedel av arbetsplatserna i Österbotten finns inom tillverkningsindustrin. Detta gör Österbotten till den mest industrialiserade regionen i Finland.
  • Nästan hälften av arbetsplatserna i Österbotten finns i Vasa.
  • I Jakobstad, Vasa och Närpes finns det fler arbetsplatser än sysselsatta.

 

 

Begrepp och definitioner

Arbetsplats >>
Arbetsplatssufficiens >>

Mer information

Österbottens förbund
Irina Nori
fornamn.efternamn@obotnia.fi
tfn 044 032 0644

Uppdaterat 05.02.2024, klockan 13.14, Irina Nori.