Tuotanto
  • Pohjanmaan bruttokansantuote vuonna 2021 oli 7 867 miljoonaa euroa.
  • Pohjanmaan asukaskohtainen bruttokansantuote vuonna 2021 oli 44 715 euroa, joka on maakuntien välisessä vertailussa 2. korkein.
  • Vuosina 2018–2022 arvonlisäys kasvoi Pohjanmaalla 16,2 %, kun koko maassa arvonlisäys kasvoi 16,1 %.
  • Vuonna 2022 arvonlisäyksen kasvu oli kuitenkin keskimääräistä hitaampaa. Arvonlisäys kasvoi Pohjanmaalla 5,4 %, kun koko maassa kasvu oli 7,4 %.
  • Pohjanmaan seutukunnista korkein bruttokansantuote per asukas on Vaasan seudulla (45 595 euroa vuonna 2021).
  • Vuosina 2017–2021 arvonlisäys kasvoi Pohjanmaan seutukunnista nopeimmin Suupohjan rannikkoseudulla (20,1 %).
  • Pohjanmaan elinkeinorakenne on samanaikaisesti sekä monipuolinen että pitkälle erikoistunut.
  • Koko maan elinkeinorakenteeseen verrattuna tuotanto painottuu erityisesti teollisuuteen ja alkutuotantoon. Teollisuuden osuus arvonlisäyksestä on maakuntien välisessä vertailussa selvästi suurin, kun taas yksityisten palveluiden osuus on vertailun pienin.
  • Energiateknologiakeskittymän keskeisillä toimialoilla (kone ja laite, sähkötuote ja perusmetalli) tuotetaan lähes puolet Pohjanmaan teollisuuden arvonlisäyksestä.

 

 

Päivitetty 12.12.2023, Kello 16.36, Irina Nori.