Tuotanto
  • Pohjanmaan asukaskohtainen bruttokansantuote on 40 229 euroa, joka on maakuntien välisessä vertailussa 3. korkein.
  • Pohjanmaan talouden kasvu on kuitenkin ollut 2010-luvulla maakuntien välisessä vertailussa hitainta. Vuosina 2010–2019 arvonlisäys kasvoi Pohjanmaalla vain 10,1 %, kun koko maassa arvonlisäys kasvoi 22,4 %.
  • Pohjanmaan seutukunnista nopeimmin ovat 2010-luvulla kasvaneet Pietarsaaren seutu ja Suupohjan rannikkoseutu.
  • Pohjanmaa on Suomen teollisuusvaltaisin maakunta.
  • Energiateknologiakeskittymän keskeisillä toimialoilla (kone ja laite, sähkötuote ja perusmetalli) tuotetaan noin puolet Pohjanmaan teollisuuden arvonlisäyksestä.

Tiedostot:

Tuotanto 2018-2019

Tuotanto-2018-2019.pdf | pdf | 630 KB | Viimeiksi päivitety: 15.02.2021 15:16:32

Päivitetty 15.02.2021, Kello 15.16, Irina Nori.