Yritykset
  • Sekä henkilöstön määrällä että liikevaihdolla mitattuna Pohjanmaan suurin toimiala on teollisuus. Pohjanmaan yrityshenkilöstöstä yli kolmasosa työskentelee teollisuudessa. Teollisuuden osuus on selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
  • Pohjanmaan teollisuuden henkilöstöstä lähes puolet työskentelee energiateknologiakeskittymän keskeisillä toimialoilla (kone ja laite, sähkö ja perusmetalli). Myös elintarviketeollisuuden merkitys työllistäjänä on kasvanut voimakkaasti.
  • Myös Pohjanmaan teollisuuden liikevaihdosta energiateknologiakeskittymän yritykset tuottavat lähes puolet. Muita merkittävimpiä toimialoja ovat metsä- ja elintarviketeollisuus.
  • Pohjanmaan teollisuusyritysten jalostusarvo asukasta kohti on maakuntien välisessä vertailussa korkein. Teollisuusyritysten tuottavuus on kuitenkin selvästi alle keskitason.
  • Vuonna 2021 Pohjanmaan teollisuusyritysten vientiliikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 67,9 %, joka on maakuntien välisessä vertailussa 4. korkein.

 

 

 

 

Lisätietoja

Pohjanmaan liitto
Irina Nori
etunimi.sukunimi@obotnia.fi
puh. 044 032 0644

Päivitetty 04.04.2024, Kello 17.08, Irina Nori.