Yritykset
  • Suupohjan rannikkoseutu on Pohjanmaan yrittelijäin seutukunta.
  • Pohjanmaalla on koko maahan verrattuna paljon maa- ja metsätalouden yritystoimipaikkoja.
  • Pohjanmaan yrityshenkilöstöstä yli kolmasosa työskentelee teollisuudessa. Teollisuuden osuus on selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin.
  • Pohjanmaan teollisuusliikevaihdosta yli puolet muodostuu energiateknologiakeskittymän keskeisillä toimialoilla (kone ja laite, sähkö ja perusmetalli).
  • Pohjanmaan teollisuusyritysten jalostusarvo asukasta kohti on maakuntien välisessä vertailussa korkein.

Tiedostot:

Yritykset 2019_kuviot

Yritykset-2019-kuviot.pdf | pdf | 662 KB | Viimeiksi päivitety: 29.03.2021 16:22:44

Päivitetty 29.03.2021, Kello 16.23, Irina Nori.