Orkesterit

Suomen sinfoniaorkesterit ry (SUOSIO) toimittaa vuosittain toiminta- ja taloustilastoja jäsenorkestereidensa antamien tietojen pohjalta opetus- ja kulttuuriministeriölle, Tilastokeskukselle, kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporelle ja Kuntaliitolle sekä pyynnöstä myös muille toimijoille.

Tilastot on koottu Suomen sinfoniaorkesterit ry:n vuosikertomuksiin, jotka ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla, mistä löytyvät myös Suomen sinfoniaorkesterit ry:n teettämät tutkimukset.

Päivitetty 13.08.2019, Kello 09.26, Irina Nori.