Indikaattorit

Kuntien kulttuuripolitiikan seurannan ja arvioinnin indikaattorityö

Kuntien kulttuuripolitiikan seurannan ja arvioinnin kehittämishanke alkoi vuonna 2009 Suomen Kuntaliiton ja kuntien kulttuurijohtajien aloitteesta. Hanketta suorittamaan valittiin Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. Hankkeeseen lähti mukaan 21 kaupunkia: Espoo, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi esiselvitys (Saukkonen ja Herranen 2009), joka keskittyi tarkastelemaan kaupunkien sen hetkisiä käytäntöjä kulttuuritoiminnan seurantaan, ohjaukseen ja arviointiin, olemassa olevia tietoaineistoja sekä kaupunkien kokemuksia olemassa olevista käytännöistä.

Indikaattoriraportti 2011

Esiselvitystä seuranneessa jatkohankkeessa muodostettiin kaikille soveltuva, tarkoin määritelty ja standardoitu indikaattorikokoelma, jonka ympärille kukin kaupunki voi halutessaan rakentaa omista tilanteistaan ja lähtökohdistaan nousevia täydentäviä indikaattoreita. Kokoelmassa on yhteensä 45 indikaattoria ryhmiteltynä 16 otsikon alle.

Sari Karttunen (2011): Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Indikaattoriraportti 2013

Määritelmien ja käsitteiden täsmentämistä jatkettiin vuosina 2012 ja 2013. Uusin raportti on ensisijaisesti tarkoitettu pohjaksi ja työvälineeksi kuntien omaehtoiseen indikaattoreiden testaamiseen ja kehitystyöhön. Kehittämiseen ja testaamiseen on valittu viisi toiminnan aluetta ja niiden seurantaan 15 indikaattoria. Toiminnan alueet ovat kulttuuritilat, kulttuuriavustukset, kulttuuritapahtumat, lasten ja nuorten kulttuuritoiminta sekä taiteen ja kulttuurin soveltava käyttö.

Ruusuvirta Minna, Saukkonen Pasi & Karttunen Sari (2013):Tuumasta toimeen - välineitä kulttuuripolitiikan seurantaan ja arviointiin (pdf)

Päivitetty 03.04.2018, Kello 10.33, Irina Nori.