Tanssi ja teatteri

Tanssin Tiedotuskeskus kerää tilastoja suomalaisista ammattitanssiesityksistä, niihin myydyistä lipuista, katsojien kokonaismääristä sekä kantaesityksistä. Tanssin Tiedotuskeskus kerää tilastot tanssiryhmiltä, tuotantokeskuksilta, yksittäisiltä koreografeilta ja tanssin aluekeskuksilta, joiden järjestämät esitykset, kantaesitykset ja katsojamäärät näkyvät vuodesta 2005 alkaen muista tanssitilastoista erillisinä. Tilastoissa eivät ole mukana tanssijoiden tai tanssiryhmien osaesitykset monitaiteellisissa tuotannoissa, tanssioppilaitosten oppilasesitykset tai televisiolle ja elokuvalle tehdyt koreografiat.

Teatterin Tiedotuskeskus, TINFO, kerää tilastoja teatteri- ja orkesterilain piirissä olevien tanssiryhmien ja ammattiteattereiden ohjelmistoista, katsojista, henkilöstöstä ja taloudesta. TINFO kerää mahdollisuuksien mukaan tietoja myös muilta kuin teatteri- ja orkesterilain piirissä olevilta teatteriryhmiltä. Teatteritilastot on julkaistu TINFOn verkkosivuilla.

Harrastajateatteritilastoja TINFO on kerännyt vuosilta 2008, 2009 ja 2010. Seuraava harrastajateattereita koskeva kolmivuotinen tilastointikausi koskee vuosia 2014, 2015 ja 2016.

sirkus

Päivitetty 26.10.2015, Kello 10.38, .