Väestöennuste
  • Tilastokeskuksen väestöennusteen (vuodelta 2019) mukaan Pohjanmaan asukasluku laskee tulevina vuosikymmeninä.
  • Asukasluvun ennakoidaan kasvavan vain kolmessa kunnassa: Luodossa, Vaasassa ja Närpiössä.
  • Silti Pohjanmaalla on asiat verrattain hyvin: Maakuntien välisessä vertailussa Pohjanmaa on 6. sijalla.
  • Seutukunnista paras tilanne on Vaasan seudulla, jossa väestön määrän ennakoidaan laskevan vain vähän.
  • Väestöllinen huoltosuhde, eli työikäisten määrä suhteessa lapsiin ja vanhuksiin, heikkenee myös Pohjanmaalla, mutta ei yhtä paljon kuin muualla maassa. Vaihtelu kuntien välillä on kuitenkin suurta.

Tiedostot:

Vaestoennuste2019_kuviot

Vaestoennuste2019-kuviot.pptx | pptx | 1,7 MB | Viimeiksi päivitety: 13.12.2019 15:22:45

Päivitetty 13.12.2019, Kello 15.26, Irina Nori.