Työpaikat
  • Pohjanmaan työmarkkinat ovat toipuneet koronapandemiasta hyvin. Työpaikkojen määrä kasvoi aikavälillä 2019–2022 noin 1 300 työpaikalla.
  • Kasvua on ollut erityisesti teollisuudessa, yksityisissä palveluissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.
  • Työpaikkojen määrän kasvu on parina viime vuonna ollut nopeaa erityisesti Vaasan seudulla, jossa on ensi kertaa ylitetty finanssikriisiä edeltävä taso.
  • Lähes neljännes Pohjanmaan työpaikoista on teollisuudessa. Pohjanmaa onkin Suomen teollisuusvaltaisin maakunta.
  • Lähes puolet Pohjanmaan työpaikoista sijaitsee Vaasassa.
  • Pietarsaaressa, Vaasassa ja Närpiössä on työpaikkoja enemmän kuin työllisiä.

 

 

Käsitteet ja määritelmät

Työpaikka >>
Työpaikkaomavaraisuus >>

Lisätietoja

Pohjanmaan liitto
Irina Nori
etunimi.sukunimi@obotnia.fi
puh. 044 032 0644

Päivitetty 05.02.2024, Kello 13.14, Irina Nori.