Työvoima ja työllisyys
  • Työvoiman määrä on 2000-luvulla edelleen kasvanut muilla seuduilla paitsi Suupohjan rannikkoseudulla.
  • Työikäisten määrän ennakoidaan laskevan Pohjanmaalla nopeammin kuin koko maassa. Osaavaa työvoimaa tarvitaan kipeästi muualta Suomesta ja ulkomailta.
  • Pohjanmaan työttömyysaste oli vuonna 2023 Suomen alhaisin, 4,3 % (koko maa 7,2 %).
  • Pohjanmaan työllisyysaste oli vuonna 2023 Suomen toiseksi korkein, 79,6 % (koko maa 73,6 %) .
  • Pendelöivien määrä on Pohjanmaalla kasvanut 2000-luvun aikana lähes 10 000 henkilöllä. Samaan aikaan Pohjanmaalla asuvien ja työssäkäyvien määrä on laskenut yli 3 000 henkilöllä.
  • Pohjanmaalle pendelöivien henkilöiden koulutustaso on noussut selvästi. Vuonna 2022 korkeakoulutettuja pendelöiviä oli 1651 henkilöä enemmän kuin vuonna 2015.
  • Suomalaistaustaisten työllisten määrä on laskenut 2010- ja 2020-luvuilla noin 2 500 henkilöllä, kun taas ulkomaalaistaustaisten työllisten määrä on kasvanut noin 4 000 henkilöllä.
  • Pohjanmaan ELY-keskuksen kuukausittain julkaistava työllisyyskatsaus löytyy osoitteesta https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?ely=07.

 

 

Käsitteet ja määritelmät

Työikäinen väestö >>
Työllinen >>
Työttömyysaste >>
Työllisyysaste >>
Väestöennuste >>

Lisätietoja

Pohjanmaan liitto
Irina Nori
etunimi.sukunimi@obotnia.fi
puh. 044 032 0644

Päivitetty 11.04.2024, Kello 13.08, Irina Nori.