Työvoima ja työllisyys
  • Työvoiman määrä on vähentynyt 2000-luvulla selvästi Suupohjan rannikkoseudulla.
  • Työikäisten määrän ennakoidaan laskevan Pohjanmaalla nopeammin kuin koko maassa. Osaavaa työvoimaa tarvitaan kipeästi – muualta Suomesta ja ulkomailta.
  • Pohjanmaan työttömyysaste oli vuonna 2022 Suomen alhaisin, 3,7 % (koko maa 6,8 %).
  • Pohjanmaan työllisyysaste oli vuonna 2022 Suomen toiseksi korkein, 79,4 % (koko maa 73,8 %) .
  • Pohjanmaan ELY-keskuksen kuukausittain julkaistava työllisyyskatsaus löytyy osoitteesta https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?ely=07.

 

 

Käsitteet ja määritelmät

Työikäinen väestö >>
Työllinen >>
Työttömyysaste >>
Työllisyysaste >>
Väestöennuste >>

Lisätietoja

Pohjanmaan liitto
Irina Nori
etunimi.sukunimi@obotnia.fi
puh. 044 032 0644

Päivitetty 20.06.2023, Kello 14.20, Irina Nori.