Kustannukset

Kulttuuripalvelujen kustannukset suurimmissa kaupungeissa

Suurimmat kaupungit ja Suomen Kuntaliitto ovat yhdessä keränneet tietoja kulttuuripalvelujen kustannuksista. Koska mukana olevien kaupunkien asukasluku muodostaa noin puolet koko Suomen väestöstä ja niihin keskittyy merkittävä osa maan kulttuuripalveluista, tulokset kertovat myös koko maan julkisen kulttuuripolitiikan kehityksestä.

kaupunki

Kuntien kulttuuripalvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä palvelutarjonta vaikuttavat suoraan kustannusrakenteeseen. Kustannukset painottuvat instituutioiden (teatterit, museot, orkesterit ja kirjastot) rahoitukseen. Lakisääteisen yleisen kulttuurityön osuus kustannuksista on kaikissa kunnissa vähäinen.

Tiedonkeruu kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista alkoi pilottihankkeena, jossa kerättiin tietoa 14 kaupungin kulttuurin kokonaiskustannuksista vuonna 2006. Pilottihankkeessa yhtenäistettiin kulttuurin taloudellisia peruskäsitteitä sekä kehitettiin tiedonkeruumenetelmiä ja -valmiuksia seuraavia vaiheita varten.

Vuonna 2007 tietoja kerättiin 23 kaupungista. Vuosina 2010, 2013 ja 2016 mukana oli 24 kaupunkia. Näitä vuosia koskevat aineistot ovat keskenään vertailukelpoisia riippumatta siitä, miten kunnan kulttuurihallinto on järjestetty. Kuntien kulttuuritoiminnasta tehty talousselvitys ei kuitenkaan kerro kulttuuritoiminnan laadusta, määrästä, vaikuttavuudesta tai saatavuudesta vaan rinnalle tarvitaan myös muita mittareita ja selvityksiä.

Julkaisut

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 (pdf)
Ruusuvirta, Saukkonen, Selkee, Winqvist (2008). Kuntaliitto.

Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu (pdf)
Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista.
Saukkonen, Ruusuvirta (2008). Cuporen verkkojulkaisuja 4.

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 23 kaupungissa vuonna 2007 (pdf)
Ruusuvirta, Saukkonen, Selkee, Winqvist (2008). Kuntaliiton verkkojulkaisu.

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 25 kaupungissa vuonna 2010 (pdf)
Ruusuvirta, Saukkonen, Ruokolainen, Karttunen (2012). Kuntaliiton verkkojulkaisu.

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa III. Kulttuuritoiminnan kustannukset 24 kaupungissa vuonna 2013 (pdf)
Ruusuvirta & Saukkonen (2014). Suomen Kuntaliitto ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. Kuntaliiton verkkojulkaisu.

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV. Kulttuuritoiminnan kustannukset 24 kaupungissa vuonna 2016 (pdf)
Renko & Ruusuvirta (2018). Suomen kuntaliiton verkkojulkaisu.


Muu materiaali

Kulttuuripalvelujen valtakunnallinen arviointi. Kuvat ja taulukot.

 

Päivitetty 03.04.2018, Kello 10.19, Irina Nori.