Luova talous

Luovan talouden käsitettä alettiin käyttää Suomessa 2000-luvun alussa. Käsitteelle ei ole olemassa yhtä selkeää määritelmää. Se vaihtelee määritelmän käyttäjän ja näkökulman mukaan. Yleensä luovalla taloudella tarkoitetaan tuote- tai palveluliiketoimintaa, jossa henkistä pääomaa luomalla ja hyödyntämällä saadaan aikaan kansantaloudellista lisäarvoa.

Luovan talouden ytimessä ovat markkinalähtöiseen toimintaan aineettomia oikeuksia ja sisältöä (esim. pelit, elokuvat, kuvataide, musiikki) tuottavat yritykset, taiteilijat ja muut luovan alan toimijat. Luovaan talouteen liittyvät myös sisältöjen jakelua harjoittavat yritykset (esim. videovuokraamot) ja muut sisällöistä hyötyvät toimijat (esim. majoitusliikkeet).

lintu ja ilmapallo

Luovat alat vahvistavat kuntien, maakuntien ja alueiden vetovoimaisuutta, kilpailukykyä, taloudellista ja sosiaalista kehitystä, innovaatioita ja koheesiota. Richard Floridan mukaan viihde- ja kulttuuripalvelujen synnyttämä vetovoima vaikuttaa osaltaan luovissa ammateissa toimivien henkilöiden sekä yritysten sijainti- ja muuttopäätöksiin.

Luovan talouden arvo on mitattavissa esimerkiksi tavaramerkkien, patenttien, muotoilusuojien ja tekijänoikeuksien avulla. Tällaisilla aineettomilla oikeuksilla suojataan yrityksen aineetonta pääomaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaisuja

Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä (pdf)
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Innovaatio 26/2013.

Kulttuurin talous suurissa kaupungeissa viimeisen pääosin vuotta 2009 koskeneen laman aikana (pdf)
Alueellinen kulttuurisatelliitti 2008–2009, Tilastokeskus

Kulttuurin tuotannon rakenne yksittäisten maakuntien tasolla 2009 (pdf)
Alueellinen kulttuurisatelliitti 2008–2009, Tilastokeskus

Kulttuurin tuotanto maakuntatasolla 2008-2009 yleistilanteen esitys (pdf)
Alueellinen kulttuurisatelliitti 2008–2009, Tilastokeskus

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa (pdf)
Alueellinen kulttuurisatelliitti 2008–2009, Tilastokeskus

Luovien alojen tilastot -katsaus Suomen seutukuntien luoviin aloihin tilastojen valossa (pdf)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Päivitetty 12.03.2018, Kello 09.03, Harriet Skog-Mandell.