Väestörakenne
 • Isokyrö siirtyi osaksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaa 31.12.2020, mikä vähensi Pohjanmaan väestön määrää noin 4 600 henkilöllä. Tällä sivulla esitetyissä luvuissa ei ole Isokyrön väestöä mukana.
 • Pohjanmaalla asui vuoden 2020 lopussa 175 816 ihmistä, joista
  • miehiä on 50,5 %
  • naisia on 49,5 %
  • ruotsinkielisiä on 50,7 %
  • suomenkielisiä on 41,9 %
  • muunkielisiä on 7,5 %.
 • Väestörakenteen osalta Pohjanmaan erityispiirteenä on tasavahvan kaksikielisyyden lisäksi monikielisyys. Ruotsin ja suomen lisäksi maakunnassa puhutaan yli 100 muuta kieltä.
 • Pohjanmaan kunnista vieraskielisten osuus on suurin Närpiössä (17,2 %) ja pienin Laihialla (1,7 %).
 • Vain Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla on ulkomaalaistaustaisen väestön osuus suurempi kuin Pohjanmaalla.
 • Ulkomaalaistaustaisen väestön määrä on 20000-luvulla nelinkertaistunut Pohjanmaalla.
 • Pohjanmaan väestön ikärakenne on tällä hetkellä hieman heikompi kuin koko maassa keskimäärin. Huoltosuhde on maakuntien välisessä vertailussa keskitasoa. 
 • Seutuukunnista heikoin ikärakenne on Suupohjan rannikkoseudulla. Kuntien väliset erot huoltosuhteessa ovat suuret.

Tiedostot:

Vaestorakenne 2020_kuviot

Vaestorakenne-2020-kuviot.pdf | pdf | 639 KB | Viimeiksi päivitety: 01.04.2021 09:39:35

Ikärakenne Pohjanmaan kunnissa 2020_taulukko

Ikarakenne-Pohjanmaan-kunnissa-2020-taulukko.pdf | pdf | 143 KB | Viimeiksi päivitety: 01.04.2021 09:40:47

Kielirakenne Pohjanmaan kunnissa 2020_taulukko

Kielirakenne-Pohjanmaan-kunnissa-2020-taulukko.pdf | pdf | 145 KB | Viimeiksi päivitety: 01.04.2021 09:40:56

Päivitetty 06.04.2021, Kello 13.48, Irina Nori.