Väestörakenne
 • Pohjanmaalla asui vuoden 2022 lopussa 176 323 ihmistä, joista
  • miehiä on 50,7 %
  • naisia on 49,3 %
  • ruotsinkielisiä on 50,4 %
  • suomenkielisiä on 41,2 %
  • muunkielisiä on 8,4 %.
 • Väestörakenteen osalta Pohjanmaan erityispiirteenä on tasavahvan kaksikielisyyden lisäksi monikielisyys. Ruotsin ja suomen lisäksi maakunnassa puhutaan yli 100 muuta kieltä.
 • Pohjanmaan kunnista vieraskielisten osuus on suurin Närpiössä (19,5 %) ja pienin Laihialla (1,8 %).
 • Vain Uudellamaalla, Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa on vieraskielisen väestön osuus suurempi kuin Pohjanmaalla.
 • Ulkomaalaistaustaisen väestön määrä on 20000-luvulla nelinkertaistunut Pohjanmaalla.
 • Pohjanmaan väestön ikärakenne on tällä hetkellä hieman heikompi kuin koko maassa keskimäärin. Huoltosuhde on kuitenkin maakuntien välisessä 7. paras. 
 • Seutuukunnista heikoin ikärakenne on Suupohjan rannikkoseudulla. Kuntien väliset erot huoltosuhteessa ovat suuret.

Päivitetty 09.06.2023, Kello 13.23, Irina Nori.