Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvoinnin tasoa kunnissa ja alueilla kuvataan mm. TEAviisarin tunnusluvuilla. TEAviisarissa voit vertailla kuntia ja alueita sekä arvioida ja seurata toiminnan kehitystä eri vuosina.

TEAviisari kertoo seitsemästä näkökulmasta (sitoutuminen, johtaminen, terveysseuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus sekä muut ydintoiminnat), miten hyvin kunta on hoitanut väestön terveyden edistämiseen liittyviä toimintoja. Esimerkiksi johtamisen näkökulma kertoo, onko terveyden edistäminen systemaattisesti johdettua toimintaa eli vastaako joku henkilö sen seurannasta ja raportoinnista.

Kaikkien TEAviisarissa esitettyjen aineistojen taustalla on erillinen tiedonkeruu, joka on osoitettu kunnan vastaaville viranhaltijoille. Aineistoja on myös täydennetty muista saatavissa olevista tilastoista.

Tunnusluvut kertovat kunnan terveydenedistämisaktiivisuudesta eli siitä, miten kunnan päätösprosesseissa, vastuukysymyksissä, väestön terveysseurannassa ym. on kiinnitetty huomiota hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Päivitetty 30.04.2019, Kello 15.25, Irina Nori.