Väestönmuutokset
  • Pohjanmaalla asui vuoden 2022 lopussa 176 323 ihmistä.
  • Vuonna 2022 Pohjanmaan väkiluku kasvoi 282 henkilöllä.
    • Väkiluvun kasvu oli maakuntien välisessä vertailussa 6. nopeinta.
    • Väkilukua kasvatti maahanmuutto. Kotimaan nettomuutto ja luonnollinen väestönkasvu olivat miinuksella. 
  • Kunnista väkiluvun kasvu oli vuonna 2022 nopeinta Luodossa ja heikointa Kaskisissa.
  • Pohjanmaan väestön määrä on kasvanut 9 502 henkilöllä vuosina 1990–2022.

Päivitetty 12.06.2023, Kello 16.01, Irina Nori.