Väestönmuutokset
  • Isokyrö siirtyi osaksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaa 31.12.2020, mikä vähensi Pohjanmaan väestön määrää noin 4 600 henkilöllä. Tällä sivulla esitetyissä luvuissa ei ole Isokyrön väestöä mukana.
  • Pohjanmaan väestön määrä on kasvanut 2000-luvulla noin 7 700 henkilöllä.
  • Vuodesta 2016 lähtien väestön määrän kehitys on kuitenkin ollut selvästi aiempaa heikompaa erityisesti kasvaneen kotimaan muuttotappion ja syntyvyyden laskun takia.


Tiedostot:

Vaestonmuutokset 2020_kuviot

Vaestonmuutokset-2020-kuviot.pdf | pdf | 644 KB | Viimeiksi päivitety: 29.06.2021 11:48:29

Väestönmuutokset kunnittain 2020_taulukko

Vaestonmuutokset-kunnittain-2020-taulukko.pdf | pdf | 128 KB | Viimeiksi päivitety: 29.06.2021 11:48:34

Päivitetty 29.06.2021, Kello 11.49, Irina Nori.