Väestönmuutokset
  • Pohjanmaalla asui vuoden 2021 lopussa 176 041 ihmistä.
  • Vuonna 2021 Pohjanmaan väkiluku kasvoi 225 henkilöllä.
    • Väkiluvun kasvu oli maakuntien välisessä vertailussa 6. nopeinta.
    • Väkilukua kasvattivat maahanmuutto. Kotimaan nettomuutto ja luonnollinen väestönkasvu olivat miinuksella. 
  • Kunnista väkiluvun kasvu oli vuonna 2021 nopeinta Luodossa ja heikointa Laihialla.
  • Pohjanmaan väestön määrä on kasvanut 9 220 henkilöllä vuosina 1990–2021.

Päivitetty 28.11.2022, Kello 15.15, Irina Nori.