Tutkimus- ja kehittämistoiminta
  • Pohjanmaalla t&k-menojen osuus bruttokansantuotteesta on 3,3 % (maakunnista 4. korkein) kun koko maassa osuus on 2,8 %. 
  • Pohjanmaan yritysten t&k-menot per asukas ovat maakuntien välisessä vertailussa 3. suurimmat.
  • Pohjanmaan yritysten t&k-menot ovat yli kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Vuonna 2019 Pohjanmaan yritysten t&k-menot olivat 224,8 milj. €
  • Pohjanmaan yritysten t&k-menoista 90 % muodostuu Vaasan seudulla ja 9 % Pietarsaaren seudulla.
  • Yritysten saama Tekes-rahoitus painottuu Pohjanmaalla selvästi keskimääräistä enemmän suuriin yrityksiin.


Tiedostot:

Tutkimus- ja kehittamistoiminta 2020_kuviot

Tutkimus-ja-kehittamistoiminta-2020-kuviot.pdf | pdf | 681 KB | Viimeiksi päivitety: 29.06.2021 14:31:09

Päivitetty 29.06.2021, Kello 14.31, Irina Nori.