TKI-toiminta

Tutkimus- ja kehittämismenot ja -henkilöstö

 • Tutkimus- ja kehittämismenot ovat kymmenen vuoden aikana kasvaneet erityisesti Pohjanmaan yrityssektorilla (+61,7 %) ja korkeakoulusektorilla (+24,6 %). Sen sijaan julkisella sektorilla tutkimus- ja kehittämismenot ovat pysyneet alhaisina.
 • Vuonna 2022 Pohjanmaan yritysten tutkimus- ja kehittämismenot kasvoivat erityisen nopeasti, 33,4 %.
 • Maakuntien välisessä vertailussa Pohjanmaa sijoittuu kärkijoukkoon. Esimerkiksi tutkimus- ja kehittämismenojen osuus bruttokansantuotteesta oli vuonna 2020 Pohjanmaalla 3,4 %, joka on maakuntien välisessä vertailussa 4. korkein (koko maassa on 2,9 %).
 • Pohjanmaan yritysten panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan ovat 2000-luvulla kolminkertaistunut ja kasvaneet selvästi nopeammin kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2022 Pohjanmaan yritysten tutkimus- ja kehittämismenot olivat 266,1 milj. €
 • Pohjanmaan yritysten tutkimus- ja kehittämismenot per asukas ovat maakuntien välisessä vertailussa 3. suurimmat.

 

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus

Horisontti Eurooppa -rahoitus ja rakennerahasto-ohjelmat

 • Helmikuuhun 2023 mennessä Pohjanmaalle on myönnetty Horisontti Eurooppa -rahoitusta yhteensä 12,4 miljoonaa euroa, mikä on maakunnista 7. eniten.
 • Valtaosa Pohjanmaalle myönnetystä Horisontti Eurooppa -rahoituksesta on myönnetty yrityksille (yhteensä 10,7 miljoonaa euroa, josta 24,4 % on myönnetty pk-yrityksille).
 • Viimeisen viiden vuoden aikana Vaasan yliopistolle on myönnetty aiempaa enemmän EU:n puiteohjelmien ja rakennerahasto-ohjelmien rahoitusta.
 • Pohjanmaan ammattikorkeakoulut hyödyntävät ennen kaikkea rakennerahasto-ohjelmien rahoitusta. Pohjanmaalla osittain toimiva Centria on onnistunut hyvin myös EU:n puiteohjelmien rahoituksen hakemisessa.

Business Finlandin rahoitus

 • Vuosina 2018–2022 Pohjanmaan yrityksille on myönnetty Business Finlandin rahoitusta yhteensä noin 100 miljoonaa euroa, mikä on maakunnista 7. eniten.
 • Tästä summasta 92,6 % on avustusta ja lainaa 7,4 %.
 • Business Finlandin rahoitus Pohjanmaan korkeakouluille on viime vuosina ollut vähenemään päin.

 Business Finlandin myöntämä rahoitus 

Business Finlandin myöntämä rahoitus Pohjanmaalle 

Business Finlandin myöntämä rahoitus >>

Käsitteet ja määritelmät

Tutkimus- ja kehittämistoiminta >>
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot >>
Tutkimus- ja tuotekehityshenkilökunta >>

Lisätietoja

Pohjanmaan liitto
Irina Nori
etunimi.sukunimi@obotnia.fi
puh. 044 032 0644

Päivitetty 31.10.2023, Kello 13.39, Irina Nori.