03.05.2018
Konjukturöversikten har uppdaterats

Överraskande svag utveckling i de energiteknologiska branscherna

Statistikcentralens senaste konjunkturuppgifter tyder på att utvecklingen inom det energiteknologiska klustret i Österbotten var synnerligen svag i slutet av året.

- I Österbotten gick trenden för omsättningen inom alla branscher starkt uppåt mellan april 2016 och maj 2017. Efter det kan skönjas en liten nedgång, som höll i sig fram till september. Slutet av trenden bör ändå tolkas med förbehåll, eftersom grafens sista del ofta ändrar efter att kommande månadsuppgifter har uppdaterats.

- Trenden för industriomsättningen följer i stort sett samma mönster.

- Trenden för exportomsättningen inom industrin ger en antydan om att senare hälften av 2017 var svag: Trenden för exportomsättningen inom industrin i Österbotten gick nedåt från maj till december, medan industriexporten nationellt sett fortsatte att öka.

- Inom de energiteknologiska branscherna är tillverkning av metallvaror den enda som ser ut att uppvisa en fortsatt tillväxt i slutet av år 2017. Enligt konjunkturuppgifterna förefaller slutet av året att ha varit synnerligen svagt inom såväl tillverkning av elapparatur som tillverkning av maskiner och apparater.

- Av de analyserade industrigrenarna är framställning av livsmedel den enda som på 2010-talet har varit en tydlig tillväxtbransch.

- Byggsektorn verkar vara inne i en stabil period medan servicenäringarna går starkt framåt.

Läs mera:

Konjukturöversikt

 

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 16.10.2014, klockan 15.34, .