Konjunkturöversikt

Överraskande svag utveckling i de energiteknologiska branscherna

Statistikcentralens senaste konjunkturuppgifter tyder på att utvecklingen inom det energiteknologiska klustret i Österbotten var synnerligen svag i slutet av året.

  • I Österbotten gick trenden för omsättningen inom alla branscher starkt uppåt mellan april 2016 och maj 2017. Efter det kan skönjas en liten nedgång, som höll i sig fram till september. Slutet av trenden bör ändå tolkas med förbehåll, eftersom grafens sista del ofta ändrar efter att kommande månadsuppgifter har uppdaterats.
  • Trenden för industriomsättningen följer i stort sett samma mönster.
  • Trenden för exportomsättningen inom industrin ger en antydan om att senare hälften av 2017 var svag: Trenden för exportomsättningen inom industrin i Österbotten gick nedåt från maj till december, medan industriexporten nationellt sett fortsatte att öka.
  • Inom de energiteknologiska branscherna är tillverkning av metallvaror den enda som ser ut att uppvisa en fortsatt tillväxt i slutet av år 2017. Enligt konjunkturuppgifterna förefaller slutet av året att ha varit synnerligen svagt inom såväl tillverkning av elapparatur som tillverkning av maskiner och apparater.
  • Av de analyserade industrigrenarna är framställning av livsmedel den enda som på 2010-talet har varit en tydlig tillväxtbransch.
  • Byggsektorn verkar vara inne i en stabil period medan servicenäringarna går starkt framåt.


Dokument

Konjunkturoversikt april 2018_diagram

Konjunkturoversikt-april-2018-diagram.pptx | pptx | 685 KB | Senast ändrad: 15.05.2018 11:18:00

Osterbottens handelskammares Business Panel 04_2018_rapport

Osterbottens-handelskammares-Business-Panel-04-2018-rapport.pdf | pdf | 188 KB | Senast ändrad: 23.04.2018 12:28:18

Osterbottens handelskammares Business Panel 04_2018_bilder

Osterbottens-handelskammares-Business-Panel-04-2018-bilder.pdf | pdf | 428 KB | Senast ändrad: 23.04.2018 12:28:23

Uppdaterat 15.05.2018, klockan 11.25, Irina Nori.