Produktion
  • Österbotten har den tredje högsta bruttonationalprodukten per invånare bland landskapen.
  • På 2010-talet har Österbotten ändå haft en svag utveckling av bruttonationalprodukten, tillväxttakten är tredje långsammast bland landskapen.
  • Jakobstadsregionen har på 2010-talet växt snabbast av de ekonomiska regionerna i Österbotten och är den enda som uppvisar en snabbare tillväxt än riksgenomsnittet.
  • Österbotten är det mest industridominerade landskapet i Finland.
  • De viktigaste branscherna inom det energiteknologiska klustret (maskiner och apparater, el och basmetall) står för mer än hälften av värdeökningen inom industrin i Österbotten.
  • Ett positivt tecken är att investeringarna har ökat i Österbotten på 2010-talet.
  • I synnerhet förädlingsföretagens investeringar i maskiner, apparater och transportmedel har ökat kraftigt.


Dokument

Produktion-2015-2016

Produktion-2015-2016.pptx | pptx | 991 KB | Senast ändrad: 23.02.2018 13:15:28

Uppdaterat 23.02.2018, klockan 13.54, Irina Nori.