Produktion
  • I Österbotten är bruttonationalprodukten per invånare 38 908 euro, den fjärde högsta bland landskapen.
  • På 2010-talet har Österbotten haft den långsammaste utvecklingen av förädlingsvärdet bland landskapen. År 2010–2018 ökade förädlingsvärdet i Österbotten endast 9,8 % medan det i hela landet ökade 22,9 %.
  • Kyroland och Jakobstadsregionen har på 2010-talet växt snabbast av de ekonomiska regionerna i Österbotten.
  • Österbotten är det mest industridominerade landskapet i Finland.
  • De viktigaste branscherna inom det energiteknologiska klustret (maskiner och apparater, el och basmetall) står för hälften av förädlingsvärdet inom industrin i Österbotten.

Dokument

Produktion 2017-2018

Produktion-2017-2018.pptx | pptx | 1,8 MB | Senast ändrad: 13.12.2019 09:45:13

Uppdaterat 13.12.2019, klockan 09.45, Irina Nori.