Produktion
  • Österbotten har den tredje högsta bruttonationalprodukten per invånare bland landskapen.
  • På 2000-talet har bruttonationalprodukten i Österbotten växt fjärde snabbast bland landskapen.
  • Österbotten är det mest industridominerade landskapet i Finland.
  • De viktigaste branscherna inom det energiteknologiska klustret (maskiner och apparater, el och basmetall) står för mer än hälften av värdeökningen inom industrin i Österbotten.

Dokument

Produktion 2014 2015_diagram

Produktion-2014-2015-diagram.pptx | pptx | 623 KB | Senast ändrad: 23.02.2017 16:48:21

Uppdaterat 23.02.2017, klockan 16.48, Irina Nori.