Produktion
  • Österbotten har länge haft det tredje högsta förädlingsvärdet per invånare bland landskapen. Enligt förhandsuppgifterna för år 2017 har Södra Karelen kört förbi och Lappland följer hack i häl.
  • På 2010-talet har Österbotten haft den långsammaste utvecklingen av förädlingsvärdet bland landskapen. År 2017 ökade förädlingsvärdet i Österbotten endast 1,2 % medan det i hela landet ökade 3,9 %.
  • Kyroland har på 2010-talet växt snabbast av de ekonomiska regionerna i Österbotten.
  • Österbotten är det mest industridominerade landskapet i Finland.
  • De viktigaste branscherna inom det energiteknologiska klustret (maskiner och apparater, el och basmetall) står för mer än hälften av förädlingsvärdet inom industrin i Österbotten.
  • Ett positivt tecken är att investeringarna har ökat i Österbotten på 2010-talet.


Dokument

Produktion 2016-2017

Produktion-2016-2017.pptx | pptx | 1,4 MB | Senast ändrad: 02.05.2019 13:50:14

Uppdaterat 23.05.2019, klockan 15.01, Irina Nori.