Sysselsättning
  • Arbetslöshetsgraden i Österbotten är den andra bästa i Fastlandsfinland.
  • Sysselsättningsläget i Österbotten är det fjärde bästa i Fastlandsfinland.

NTM-centralen i Österbotten ger månatligen ut en sysselsättningsöversikt. Översikten ger en övergripande bild av läget i landskapets kommuner. Enligt översikten har sysselsättningsläget i Österbotten varit det bästa under de senaste åren.

Dokument

Sysselsättning 2017_diagram

Sysselsattning-2017-diagram.pptx | pptx | 520 KB | Senast ändrad: 12.02.2018 15:21:12

Uppdaterat 12.02.2018, klockan 15.22, Irina Nori.