Arbetskraft

Utbudet på arbetskraft:

  • Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos kommer antalet personer i arbetsför ålder att minska i Österbotten ända till år 2020. Antalet personer i arbetsför ålder väntas börja öka i Finland först år 2033.
  • I Österbotten kommer antalet personer i arbetsför ålder år 2036 att vara på samma nivå som år 2009.
  • Vasaregionen är en av få ekonomiska regioner i Finland där antalet personer i arbetsför ålder väntas öka också under kommande år.
  • I Sydösterbotten väntas antalet personer i arbetsför ålder fortsätta minska kraftigt.

Efterfrågan på arbetskraft:

  • Åren 2007–2015 minskade antalet arbetsplatser i Österbotten inom alla branscher förutom inom offentlig service. 
  • Nästan hälften av alla arbetsplatser i Österbotten finns i Vasa. Landskapets näst viktigaste koncentration av arbetsplatser finns i Jakobstad.


Dokument

Arbetskraft-2015-diagram

Arbetskraft-2015-diagram.pptx | pptx | 837 KB | Senast ändrad: 21.12.2017 14:33:23

Uppdaterat 21.12.2017, klockan 14.34, Irina Nori.