Regionekonomi

Här presenteras Österbottens regionekonomis struktur och utveckling. Dessutom ges en överblick av den ekonomiska situationen i Österbottens kommuner.

Statistik och utredningar

Regionalräkenskaper >>
Statistikcentralen

Alueelliset suhdannebarometrit >> (på finska)
Finlands Näringsliv EK

Regionala utvecklingsutsikter >>
Arbets- och näringsministeriet

Business Panel >> 
Österbottens handelskammare

Pk-yritysbarometri >> (på finska)
Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera

Uppdaterat 23.05.2019, klockan 15.08, Irina Nori.