Regionekonomi

Här presenteras Österbottens regionekonomis struktur och utveckling. Dessutom ges en överblick av den ekonomiska situationen i Österbottens kommuner.

Statistik och utredningar

Regionalräkenskaper >>
Statistikcentralen

Alueelliset suhdannebarometrit >> (på finska)
Finlands Näringsliv EK

Regionala utvecklingsutsikter >>
Arbets- och näringsministeriet

Business Panel >> 
Österbottens handelskammare

Pk-yritysbarometri >> (på finska)
Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera

Uppdaterat 12.02.2018, klockan 11.56, Irina Nori.