Utbildning och forskning

Här granskar vi befolkningens utbildningsstruktur samt forskning- och utvecklingsverksamhet i Österbotten. 

Statistik och utredningar

Utbildningsstatistik >>
Statistikcentralen

Elektronisk informationstjänst om prognostisering ENSTI >> (på finska)
Utbildningsstyrelsen

Statistikservice Vipunen >> (på finska)
Utbildningsstyrelsen

KOTA online >>
Undervisningsministeriet

Informationssytem AMKOTA >> (på finska)
Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet >>

Utbildningsstyrelsen >>

Uppdaterat 01.11.2016, klockan 11.13, Irina Nori.