Forskning och utveckling
  • I Österbotten är företagens FoU-utgifter femte störst bland landskapen (201,8 milj. €).
  • I Österbotten har företagens FoU-utgifter fördubblats på 2000-talet. 
  • Vasaregionen står för 88 % och Jakobstads-regionen för 11 % av företagens FoU-utgifter i Österbotten
  • Vid en jämförelse mellan ekonomiska regioner satsar företagen i Vasaregionen andra mest per capita på FoU.
  • I Österbotten går en större andel än genomsnittet för Tekes FoU-finansiering till stora företag.

Dokument

F&U 2018_diagram

FU-2018-diagram.pdf | pdf | 230 KB | Senast ändrad: 13.12.2019 15:34:06

Uppdaterat 13.12.2019, klockan 15.34, Irina Nori.