Forskning och utveckling
  • I Österbotten är företagens FoU-utgifter femte störst bland landskapen (186,8 milj. €).
  • I Österbotten har företagens FoU-utgifter fördubblats på 2000-talet. 
  • Vasaregionen står för 89 % och Jakobstads-regionen för 10 % av företagens FoU-utgifter i Österbotten
  • Vid en jämförelse mellan ekonomiska regioner satsar företagen i Vasaregionen andra mest per capita på FoU.
  • I Österbotten går en större andel än genomsnittet för Tekes FoU-finansiering till stora företag.

Dokument

F&U 2017_diagram

FU-2017-diagram.pptx | pptx | 615 KB | Senast ändrad: 24.05.2019 15:30:04

Uppdaterat 24.05.2019, klockan 15.30, Irina Nori.