Forskning och utveckling
  • I Österbotten är företagens FoU-utgifter femte störst bland landskapen (172,5 milj. €).
  • I Österbotten har företagens FoU-utgifter fördubblats på 2000-talet. 
  • Vasaregionen står för 91 % och Jakobstads-regionen för 8 % av företagens FoU-utgifter i Österbotten
  • Vid en jämförelse mellan ekonomiska regioner satsar företagen i Vasaregionen andra mest per capita på FoU.
  • I Österbotten går en större andel än genomsnittet för Tekes FoU-finansiering till stora företag.


Dokument

F&U 2015_diagram

FU-2015-diagram.pptx | pptx | 658 KB | Senast ändrad: 29.11.2016 15:21:42

T&K-toiminta 2016_kuviot

TK-toiminta-2016-kuviot.pptx | pptx | 606 KB | Senast ändrad: 12.02.2018 11:35:48

Uppdaterat 12.02.2018, klockan 11.36, Irina Nori.