Befolkningsstruktur
  • Befolkningens åldersstruktur är för närvarande något svagare i Österbotten än i landet i genomsnitt. I en jämförelse mellan landskapen ligger försörjningskvoten på en genomsnittsnivå.
  • Särskilt ogynnsam är åldersstrukturen i Sydösterbotten.
  • Ett särdrag i fråga om befolkningsstrukturen är den jämnstarka tvåspråkigheten och flerspråkigheten. Förutom svenska och finska talas det över 100 andra språk i Österbotten.
  • Endast Nyland och Åland har större andel utländska medborgare än Österbotten.
  • Av kommunerna i Österbotten är andelen utländska medborgare störst i Närpes (12,9 %) och minst i Storkyro (0,8 %).


Dokument

Befolkningsstruktur2018_diagram

Befolkningsstruktur2018-diagram.pptx | pptx | 1,2 MB | Senast ändrad: 23.05.2019 15:27:18

Befolkning efter ålder i Österbottens kommuner 2018_tabell

Befolkning-efter-alder-i-Osterbottens-kommuner-2018-tabell.pdf | pdf | 153 KB | Senast ändrad: 23.05.2019 15:27:19

Befolkning efter språk i Österbottens kommuner 2018_tabell

Befolkning-efter-sprak-i-Osterbottens-kommuner-2018-tabell.pdf | pdf | 137 KB | Senast ändrad: 23.05.2019 15:27:20

Utländska medborgare i Österbottens kommuner 2015-2018_tabell

Utlandska-medborgare-i-Osterbottens-kommuner-2015-2018-tabell.pdf | pdf | 134 KB | Senast ändrad: 23.05.2019 15:27:20

Uppdaterat 17.12.2019, klockan 15.49, Irina Nori.