Befolkningsstruktur
  • Åldersstrukturen i Österbotten är något mindre gynnsam än genomsnittet för hela landet.
  • Särskilt ogynnsam är åldersstrukturen i Sydösterbotten.
  • Endast Nyland och Åland har större andel utländska medborgare än Österbotten.
  • Av kommunerna i Österbotten är andelen utländska medborgare störst i Närpes (12,7 %) och minst i Storkyro (0,8 %).


Dokument

Befolkningsstruktur 2017_diagram

Befolkningsstruktur-2017-diagram.pptx | pptx | 734 KB | Senast ändrad: 16.05.2018 15:25:57

Befolkning efter språk i Österbottens kommuner 2017_tabell

Befolkning-efter-sprak-i-Osterbottens-kommuner-2017-tabell.pdf | pdf | 432 KB | Senast ändrad: 16.05.2018 15:26:06

Utländska medborgare i Österbottens kommuner 2014-2017_tabell

Utlandska-medborgare-i-Osterbottens-kommuner-2014-2017-tabell.pdf | pdf | 361 KB | Senast ändrad: 16.05.2018 15:26:07

Befolkning efter ålder i Österbottens kommuner 2017_tabell

Befolkning-efter-alder-i-Osterbottens-kommuner-2017-tabell.pdf | pdf | 353 KB | Senast ändrad: 16.05.2018 15:26:08

Uppdaterat 16.05.2018, klockan 15.27, Irina Nori.