Befolkningsstruktur
  • Åldersstrukturen i Österbotten är något mindre gynnsam än genomsnittet för hela landet.
  • Särskilt ogynnsam är åldersstrukturen i Sydösterbotten.
  • Endast Nyland och Åland har större andel utländska medborgare än Österbotten.
  • Av kommunerna i Österbotten är andelen utländska medborgare störst i Närpes (11,8 %) och minst i Storkyro (0,7 %).

Dokument

Befolkningsstruktur 2016_diagram

Befolkningsstruktur-2016-diagram.pptx | pptx | 541 KB | Senast ändrad: 07.08.2017 12:12:01

Befolkning efter ålder i Österbottens kommuner 2016_tabell

Befolkning-efter-alder-i-Osterbottens-kommuner-2016-tabell.pdf | pdf | 103 KB | Senast ändrad: 07.08.2017 12:12:08

Befolkning efter språk i Österbottens kommuner 2016_tabell

Befolkning-efter-sprak-i-Osterbottens-kommuner-2016-tabell.pdf | pdf | 99 KB | Senast ändrad: 07.08.2017 12:12:13

Utländska medborgare i Österbottens kommuner 2000-2016_tabell

Utlandska-medborgare-i-Osterbottens-kommuner-2000-2016-tabell.pdf | pdf | 98 KB | Senast ändrad: 07.08.2017 12:12:17

Uppdaterat 07.08.2017, klockan 12.13, Irina Nori.