Befolkningsprognos

Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos (år 2015) fortsätter folkmängden i Österbotten att öka proportionellt sett i samma takt som folkmängden i Finland. Österbotten förväntas växa femte snabbast av landskapen fram till år 2040. Enligt prognosen koncentreras befolkningstillväxten till Vasaregionen medan befolkningen i Sydösterbotten fortsätter att minska. Befolkningstillväxten i Vasaregionen åren 2014–2040 förväntas vara sjätte snabbast (13,0 %) bland de ekonomiska regionerna och därmed markant större än i bland annat Seinäjokiregionen (7,4 %).

Den påtagligt försämrade demografiska försörjningskvoten är ett av de största samhällsekonomiska problemen i Finland. Utvecklingen når sin kulmen i början av 2030-talet, när kvoten i Österbotten per 100 personer i arbetsför ålder beräknas uppgå till ungefär 71 personer under 15 år och över 64 år. Försörjningskvoten försämras ändå inte lika radikalt i Österbotten som i hela landet. Enligt befolkningsprognosen har Österbotten år 2040 den tredje bästa försörjningskvoten i landskapen efter Nyland och Birkaland.

Antalet personer i arbetsför ålder minskar i de ekonomiska regionerna i Österbotten, med undantag för Vasaregionen där antalet förväntas fortsätta att öka också de kommande åren. Vasaregionen är i det avseendet ett undantag, eftersom antalet personer i arbetsför ålder åren 2014–2020 beräknas öka i bara elva ekonomiska regioner i Finland. Vasaregionen väntas år 2040 ha den fjärde bästa demografiska försörjningskvoten bland de ekonomiska regionerna. 

Dokument

Befolkningsprognos 2015_diagram

Befolkningsprognos-2015-diagram.pptx | pptx | 945 KB | Senast ändrad: 09.11.2015 10:27:39

Befolkningsprognos i Österbottens kommuner_tabell

Befolkningsprognos-i-Osterbottens-kommuner-tabell.pdf | pdf | 54 KB | Senast ändrad: 09.11.2015 10:38:03

Befolkningsprognos efter ålder i Östebottens kommuner_tabell

Befolkningsprognos-efter-alder-i-Ostebottens-kommuner-tabell.pdf | pdf | 70 KB | Senast ändrad: 09.11.2015 10:38:10

Uppdaterat 23.05.2019, klockan 15.30, Irina Nori.