Befolkning

Uppföljningen av befolkningens mängd och struktur stöder beslutsfattandet i samhället. Med hjälp av befolkningsstrukturen kan man dra slutsatser bl.a. om hurudana utbildnings- eller social- och hälsovårdstjänster som behövs i regionen. För att främja regionens konkurrenskraft är det väsentligt att säkerställa ett tillräckligt utbud av arbetsför befolkning. Med hjälp av befolkningsprognostisering får man en bild av hur befolkningens mängd och struktur utvecklas i framtiden.

Statistik och utredningar

Statistik över befolkning >>
Statistikcentralen

 Folkmängden i Österbotten minskar, men bara en aning

2019 vaesto svTextversion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I Österbotten bor folk rymligare än annanstans

2019 asuminen svTextversion

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat 16.12.2019, klockan 11.16, Petra Fager.