Utbildningsstruktur
  • Enligt Stistikcentralens VKTM-index har Östernotten den sjätte högsta utbildningsnivån bland landskapen.
  • Österbotten placerar sig på tredje plats när man jämför avlagda examina på högskolenivå i landskapen.
  • Andelen som avlagt högskoleexamen är högst i Vasaregionen. Med den procentandelen placerar sig regionen på femte plats bland de ekonomiska regionerna i Finland. 

Dokument

Utbildningsstruktur-2016-diagram

Utbildningsstruktur-2016-diagram.pptx | pptx | 863 KB | Senast ändrad: 21.12.2017 13:19:28

Utbildningsstruktur 2016 kommunvis_tabell

Utbildningsstruktur-2016-kommunvis-tabell.pdf | pdf | 35 KB | Senast ändrad: 21.12.2017 13:19:59

Uppdaterat 21.12.2017, klockan 13.20, Irina Nori.