Arbetsmarknaden

Här samlar vi aktuell statistik om bland annat utbud och efterfrågan på arbetskraft samt om sysselsättning i landskapet. 

Österbotten har jobb för fler och satsar på kompetens

2019 tyomarkkinat svTextversion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägesrapport över jämställdhet i arbetslivet i Österbotten

Lägesrapport över jämställdhet i arbetslivet i Österbotten

Statistik och utredningar

Arbetsmarknaden >>
Statistikcentralen

Sysselsättning >>
Statistikcentralen

Arbetsförmedlingsstatistik >>
Arbets- och näringsministeriet

Uppdaterat 18.03.2020, klockan 15.44, Petra Fager.