Företag
  • Sydösterbotten är den företagsammaste ekonomiska regionen i Österbotten.
  • Antalet företagsarbetsställen inom jord- och skogsbruk är i nationell jämförelse högt i Österbotten.
  • Över en tredjedel av de företagsanställda i Österbotten är sysselsatta inom industrin. Industrins andel ligger klart över riksgenomsnittet.
  • Omkring hälften av de industrianställda i Österbotten jobbar inom det energiteknologiska klustrets viktigaste branscher (maskiner och apparater, el och basmetall).
  • Nästan hälften av industripersonalen i Österbotten jobbar i företag med mer än 200 anställda.
  • Mer än hälften av industriomsättningen i Österbotten genereras inom det energiteknologiska klustrets viktigaste branscher (maskiner och apparater, el och basmetall).
  • Vid en jämförelse mellan landskapen är industriföretagens förädlingsvärde per invånare högst i Österbotten.

Dokument

Företag2015_diagram

Foretag2015-diagram.pptx | pptx | 804 KB | Senast ändrad: 20.04.2017 15:43:35

Uppdaterat 20.04.2017, klockan 15.45, Irina Nori.