Företag
  • Sydösterbotten är den företagsammaste ekonomiska regionen i Österbotten.
  • Antalet företagsarbetsställen inom jord- och skogsbruk är i nationell jämförelse högt i Österbotten.
  • Över en tredjedel av de företagsanställda i Österbotten är sysselsatta inom industrin. Industrins andel ligger klart över riksgenomsnittet.
  • Omkring hälften av de industrianställda i Österbotten jobbar inom det energiteknologiska klustrets viktigaste branscher (maskiner och apparater, el och basmetall).
  • Mer än hälften av industriomsättningen i Österbotten genereras inom det energiteknologiska klustrets viktigaste branscher (maskiner och apparater, el och basmetall).
  • Vid en jämförelse mellan landskapen är industriföretagens förädlingsvärde per invånare högst i Österbotten.
  • Industriföretagens förädlingsvärde och produktivitet har dock minskat under de senaste åren.

Dokument

Foretag2016_diagram

Foretag2016-diagram.pptx | pptx | 793 KB | Senast ändrad: 22.02.2018 13:32:11

Uppdaterat 22.02.2018, klockan 13.31, Irina Nori.