Företag
  • Sydösterbotten är den företagsammaste ekonomiska regionen i Österbotten.
  • Antalet företagsarbetsställen inom jord- och skogsbruk är i nationell jämförelse högt i Österbotten.
  • Över en tredjedel av de företagsanställda i Österbotten är sysselsatta inom industrin. Industrins andel ligger klart över riksgenomsnittet.
  • Omkring hälften av de industrianställda i Österbotten jobbar inom det energiteknologiska klustrets viktigaste branscher (maskiner och apparater, el och basmetall).
  • Mer än hälften av industriomsättningen i Österbotten genereras inom det energiteknologiska klustrets viktigaste branscher (maskiner och apparater, el och basmetall).
  • Vid en jämförelse mellan landskapen är industriföretagens förädlingsvärde per invånare näst högst i Österbotten.


Dokument

Foretag2017_diagram

Foretag2017-diagram.pptx | pptx | 1,1 MB | Senast ändrad: 20.06.2019 10:49:38

Uppdaterat 13.11.2019, klockan 11.31, Harriet Skog-Mandell.