Befolkningsförändringar
  • Österbotten är ett landskap med ca 181 000 invånare (folkmängden 2018: väkiluku 2018: 180 794).
  • Folkmängden har ökat med ca 7 500 personer under 2000-talet.
  • Sedan år 2016 har befolkningsutvecklingen ändå varit klart svagare än tidigare, speciellt på grund av ett allt större inflyttningsunderskott i fråga om flyttning inom landet och en allt långsammare naturlig befolkningstillväxt och en lägre nativitet.

Dokument

Befolkningsforandringar 2018_diagram

Befolkningsforandringar-2018-diagram.pptx | pptx | 1,6 MB | Senast ändrad: 20.06.2019 11:07:43

Befolkningsforandringar_kommuner_2018_tabell

Befolkningsforandringar-kommuner-2018-tabell.pdf | pdf | 159 KB | Senast ändrad: 20.06.2019 11:07:48

Uppdaterat 17.12.2019, klockan 15.36, Irina Nori.