Landskapet Österbotten

Landskapet Österbotten består av 14 kommuner och tre ekonomiska regioner.

I Österbotten är invånarantalet ungefär 176 000. Landskapets centralort är Vasa med ca 67 000 invånare. Den minsta kommunen är Kaskö med endast drygt 1 300 invånare.

Ungefär 50 procent av invånarna i landskapet har svenska som modersmål. En av de kommunerna – Laihela – är emellertid helt finskspråkig. I Österbotten finns samtidigt en av världens mest svenskspråkiga kommuner, Korsnäs, där andelen svenskspråkiga överstiger 90 procent.


Tabeller

Arealuppgifter kommunvis 1.1.2015 (pdf)

 

Faktapresentationer

Österbotten växer – det reser sig ur havet

2019 ymparisto sv

Textversion

Folkmängden i Österbotten, men bara en aning

2019 vaesto sv

Textversion

I Österbotten bor folk rymligare än annanstans

2019 asuminen sv

Textversion

Österbotten är starkt men tillväxten långsam

2019 aluetalous sv

Textversion

Österbotten har jobb för fler och satsar på kompetens

2019 tyomarkkinat sv

 

 

 

 

 

 

 

Textversion

Kulturlivet i Österbotten är rikt

2019 kulttuuri sv

Textversion

Uppdaterat 18.02.2021, klockan 14.37, Irina Nori.