Landskapet Österbotten

Landskapet Österbotten består av 15 kommuner och fyra ekonomiska regioner.

I Österbotten är invånarantalet ungefär 181 000. Landskapets centralort är Vasa med ca 67 000 invånare. Den minsta kommunen är Kaskö med endast drygt 1 300 invånare.

Ungefär 50 procent av invånarna i landskapet har svenska som modersmål. En av de ekonomiska regionerna – Kyroregionen med sina två kommuner Laihela och Storkyro – är emellertid helt finskspråkig. I Österbotten finns samtidigt en av världens mest svenskspråkiga kommuner, Korsnäs, där andelen svenskspråkiga överstiger 90 procent.


Tabeller

Arealuppgifter kommunvis 1.1.2015 (pdf)

 Kommuner map 

Uppdaterat 12.04.2017, klockan 12.44, Marie Sjölind.